Cùng với cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 2-5-2021 để phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã yêu cầu các trường học chuyển ...