Thursday, 30/06/2022 - 21:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Khắc Niệm

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM HỌC 2021 - 2022

Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2022. Ngày hội đọc sách 2022 của trường Tiếu học Khắc Niệm thành công rực rỡ, góp phần xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ giáo viên và học sinh, tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí vai trò của sách trong công tác giảng dạy, học tập